وبلاگ نهالستان

وبلاگ

1398-12-13

گلدهی مزارع کلزا

گلدهی مزارع کلزا

با شروع گلدهی مزارع کلزا
برای بازتوانی کلزا و گندم پس از وقوع سرمازدگی: پس از شروع رشد در اواخر زمستان به مصرف نیتروژن اقدام نمود.
حدود 10 تا 15درصد نیتروژن بیشتربه همراه استفاده از محرک های رشد گیاهی هیومیک اسید ، اسید آمینه یا عصاره جلبک بعنوان محرک رشد در صورت عدم استفاده از کودهای پتاسه و فسفاته در زمان کشت: به صورت سرک در آب آبیاری مصرف گردند.

 


نظر از

©1398 - تمامی حقوق برای سایت نهال زرین محفوظ است .

X